Câu chuyện về chuột và mèo

Con mèo dí súng vào đầu con chuột rồi hỏi:

- 1 + 1 = mấy ?

- Dạ ! = 2 ạ !

'Pằng' ! Con mèo thổi khói súng: Mày đã biết quá nhiều.

Vẫn câu hỏi đó, con chuột thứ 2 suy nghĩ rồi run rẩy trả lời:

- Dạ ! Em không biết ạ !

'Pằng' ! Con mèo lại thổi khói: Loại dốt nát như mày không nên sống.

Đến con chuột thứ 3, mèo vẫn hỏi lại câu hỏi đó. Con này suy nghĩ rồi trả lời:

- Biết thì sao mà không biết thì sao?

'Pằng' ! Nguy hiểm như mày thì càng phải chết.

Tiếp tục con chuột thứ 4, lại là câu hỏi đó, con này suy nghĩ rồi trả lời:

- Trả lời anh giết, không trả lời anh giết, trả lời sai anh giết, trả lời đúng cũng giết luôn, thì em biết phải làm sao ?

'Pằng' ! Mày phải chết vì mày nói quá nhiều.

Đến con chuột cuối cùng, vẫn câu hỏi cũ, con này nhanh nhảu trả lời:

Nếu là bạn, bạn sẽ trả lời thế nào để có cơ hội sống sót

- Dạ thưa anh ! Với những câu hỏi hóc búa như vậy, thì chỉ có những người cao siêu như anh mới có đáp án chính xác ạ !

Con mèo khoái chí bảo: Mày được, theo tao !

* * *

Sống ở đời...

Thông minh cũng chết, dốt nát cũng chết, thủ đoạn cũng chết, lý luận nhiều cũng chết. Chỉ có nịnh bợ là sống sót. ka ka ...
Đăng ngày 9 Tháng 4 2016 lúc 17:51 | Cập nhật lúc: 9 Tháng 4 2016 lúc 17:52
chuộtchuột và mèomèo
Truyện liên quan