Chồng hèn nhát

– Ai đánh vỡ kính ở cửa sổ lớn nhà chị vậy?

– Tay chồng hèn nhát của tôi đấy!

– Anh ta hiền như đất cơ mà?

– Nhưng hắn đứng đó và tránh được cái chậu hoa tôi quăng vào mặt!
Đăng ngày 2 Tháng 8 2016 lúc 01:10 | Cập nhật lúc: 2 Tháng 8 2016 lúc 01:24
truyện cười gia đình
Truyện liên quan