Con gái và trai thời nay

Con tai thời nay như vàng nên giá
Con gái thời nay như hòn đá dưới chân
Hòn đá dưới chân còn có người nhìn ngó
Vàng lên gí thì có chó nó mới mua
Đăng ngày 6 Tháng 6 2019 lúc 15:17 | Cập nhật lúc: 9 Tháng 6 2019 lúc 09:43
Chịu
Truyện liên quan